Giới thiệu

6/11/2018 6:17:03 AM

Hội đồng quản trị


 • Nhà văn, Đạo diễn Truyền hình Đoàn Hoài Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Ông Lê Văn Vinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Ông Nguyễn Văn Lam
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Hà Vi Hội
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Ông Hồ Chí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị

Ban cố vấn

 • Giáo sư, tiến sĩ Nhà văn Trình Quang Phú
 • Đạo diễn Bùi Huy Thuần
 • Nhà văn Khuất Quang Thụy
 • NHà văn Chu Lai

Ban lãnh đạo

 • Tổng giám đốc Hồ Chí Thành
 • Phó Tổng giám đốc Đoàn Hoài Trung

 

GEO: 10.8142166, 106.7805985
Hãng Phim Sao Nam Việt
Work:
info@snvfilm.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hãng Phim Sao Nam Việt Hãng Phim Sao Nam Việt
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@snvfilm.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hãng Phim Sao Nam Việt VND200000 - VND500000

Hãng Phim Sao Nam Việt - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hãng Phim Sao Nam Việt